News - Nyheter

Latest News / Senaste Nytt

Blocking copyright infringement online

On February 13, 2017 the new Swedish Patent and Market Court of Appeal issued a decision that internet service provider(ISP) Bredbandsbolaget has to implement technical blocking measures for three years to prevent its subscribers from accessing file-sharing sites The Pirate Bay and SweFilmer. In addition to that, the Swedish government recently decided to order an investigation on ‘Penalty scales for certain serious infringements of intellectual property’. As stated by the Swedish Minister for Justice and Migration: “Let me be very clear: we believe that theft is theft, even if it is about intellectual property rights.”

Petter Rindforth / Fenix Legal reports on the current work in Sweden to stop online infringement of IP rights.

Read the full article, published in the May/June 2017 World Intellectual Property Review:

Sweden is now the second in the world (and the best in Europe)

of the most innovative economies!

 

Sweden has climbed to No 2 of the world's most innovative economies, according to the US based financial software, data, and media company Bloomberg L.P.'s "2017 Bloomberg Innovation Index", published on January 17, 2017. Maria Zamkova, CEO of Fenix Legal, explains how intangible assets increases the value of both companies and countries, reveals what led to this status and gives recommendations on what more needs to be done. Read the article published in The Patent Lawyer magazine

Universitet: En knutpunkt för innovation

 

Som framgår av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) spelar den offentliga forskningen en ytterst viktig roll i innovationssystem genom att säkerställa ny kunskap. Ett exempel på sökbar patentpolicy är LU Innovation från Lunds universitet i Sverige. Lunds universitet är grundat 1666 och är ett av Sveriges mest innovativa universitet.

 

Läs mer om detta framgångsrika nav för svenska uppfinnare, liksom hur den svenska regeringen planerar att stärka skyddet av forskningsresultat, i artikeln som skrivits av Fenix Legals CEO Maria Zamkova, publicerad i World Intellectual Property Review september / okt 2017:

 

“The experts at Fenix Legal

are doing a brilliant job"

 

The globally leading IP business media platform, Intellectual Asset Management (IAM), has now presented the result of the research for "IAM Patent 100:The World’s Leading Patent Professionals 2017".

 

Fenix Legal is again higly ranked:

 

“The experts at Fenix Legal are doing a brilliant job. Their reports and feedback are exceptionally clear, quick and of a high quality.” Clients continue to lavish praise upon this “technically updated, fast, informative and service-minded” one-stop shop, which shines especially brightly on emerging technology and pharmaceutical briefs."

 

 

 

Maria Zamkova, Fenix Legal's CEO and head of the patent and design department, is appreciated as "an outstanding expert in IP protection and development”, Zamkova “is always 100% updated on the status of every case and has the spirit of an entrepreneur, constantly providing useful, business-focused guidance”.

 

INTA in Barcelona: A record year!

 

The International Trademark Association (INTA) hold its 139th Annual Meeting in Barcelona, Spain, May 20 - 24 2017. Fenix Legal was Gold Sponsor for this event that beat all the records: 10 668 participants from all over the world came together for seminars, working group meetings and meetings with IP experts.

 

Maria Zamkova and Petter Rindforth participated on behalf of Fenix Legal in several working groups, such as the Adjunct Professors, the Internet Committé, the team of Trademark Mediators, and the INTA Europe Global Advisory Council.

 

One topic discussed was the new rules for tobacco advertising and restrictions on trademark owners in that industry. Already now, it can be seen that legislators are starting to look at other varieties as well, and future food stores risk showing completely neutral packaging regardless of product.

 

Maria Zamkova also met with Ms Tish Berard, Vice President / President Elect of INTA, and discussed how SMEs could be more involved in the work of INTA.

 

 

CLIENT CHOICE AWARDS 2017 TO THE BEST SWEDISH PATENT EXPERT IN INTELLECTUAL PROPERTY

 

 

Fenix Legal's CEO, Maria Zamkova, has been awarded as the best expert of Intellectual Property: Patent in Sweden by the International Law Office and Lexology (ILO).

 

The "Client Choice Awards" are based on over 2,000 interviews with leading senior in-house lawyers worldwide, recognising those partners around the world that stand apart for the excellent client service they provide.

 

The criteria for the awards focus on the ability to add real value to clients’ business above and beyond other players in the market.

 

Clients are asked to rate individual lawyers and law firms on the following client service criteria: quality of legal advice, commercial awareness, industry knowledge, strategic thinking, billing transparency, tailored fee structures, value for money, responsiveness, effective communication, clarity of documentation, sharing of expertise, appropriate staffing, project management, use of technology, loyalty and ethics.

.EU Domains: The first decade

 

 

This book tells the story of how .eu was born and developed. “This book captures our story and reveals our motivation to create a domain name that’s different than the rest, a powerful symbol of Europe that brings people together through its wide-reach and new-fangled vision for a trustworthy and secure online space", commented Mark van Wesemael, EURid’s General Manager.

 

Today, eu is one of the most successful Top Level Domain names, being the 11th largest TLD in the world. "This is a particularly impressive result, given that .eu only recently celebrated its tenth anniversary and faces increasing competition in the domain name space after some 900 new generic Top Level Domains (gTlds) were introduced after 2014”, said Andrus Ansip, Vice President of the European Commission.

 

You can download a pdf copy of the book here:

"Fenix Legal's experter gör ett briljant jobb"

 

Den globalt ledande IP-mediaplattformen Intellectual Asset Management (IAM) har nu presenterat resultatet av undersökningen för "IAM Patent 100: The World’s Leading Patent Professionals 2017".

 

Fenix Legal är återigen högt rankad:

 

"Experterna på Fenix Legal gör ett briljant jobb. Deras rapporter och feedback är utomordentligt tydliga, snabba och av hög kvalitet". Klienterna fortsätter att högt berömma denna "tekniskt uppdaterade, snabba, informativa och serviceinriktade one-stop-butik, som skiner särskilt starkt på ny teknologi och läkemedel" .

 

 

 

 

Maria Zamkova, CEO och chef för patent- och designavdelningen på Fenix Legal, uppskattas som "en enastående expert på IP-skydd och utveckling", Zamkova "är alltid 100% uppdaterad om statusen för varje enskilt ärende och har en entreprenörsanda, och tillhandahåller ständigt användbar, affärsfokuserad vägledning".

 

 

 

"Det bästa sättet att skydda ditt varumärke i EU

- Allt vad du behöver veta!"

 

Detta var ämnet för FICPI Swedens heldagsseminarium i Malmö, 14 september 2017.

 

Petter Rindforth från Fenix Legal - tvistlösare sedan 2006 för Czech Arbitration Court när det gäller .EU domäntvister - berättade vad parterna i en sådan tvist bör tänka på och vad skillnaderna är i praxis och regler jämfört med den traditionella Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

 

Övriga talare var Marc Van Wesemael (CEO på EURid, som hanterar registrering av .EU-domäner) som redogjorde för EURid’s nya bevakningstjänster av domännamn som liknar varumärken, Toni Polson Ashton från Kanada som argumenterade för att avskaffa Nice klassificeringssystemet för varumärken, Ulla Wennermark som gav en uppdatering av praxis för EU-varumärken och EU-design, samt Magnus Ahlgren från Patent- och registreringsverket som redogjorde för Sveriges syn på varumärkesklassning.

INTA i Barcelona: Ett rekordår!

 

International Trademark Association (INTA) höll sitt 139:e årliga möte i Barcelona, Spanien, 20 - 24 maj 2017. Fenix Legal var guldsponsor för evenemanget som slog alla rekord: 10 668 varumärkes- och immaterialrättskonsulter från hela världen samlades för olika seminarier, arbetsgrupper och expertmöten.

 

Från Fenix Legal deltog Maria Zamkova och Petter Rindforth, i bla Internetkommittén, Panel of Trademark Mediators, och INTA's Europe Global Advisory Council.

 

Ett ämne som diskuterades var de nya reglerna för tobaksreklam och restriktioner för varumärkesinnehavare i nämnda bransch. Redan nu kan man se att lagstiftare börjar titta även på andra varuslag, och framtida livsmedelshyllor riskerar att visa helt neutrala förpackningar oavsett vara.

 

Maria Zamkova träffade också Tish Berard, vice president och nästa års President för INTA, och diskuterade hur små och medelstora industribolag (SME's) ska kunna engageras mer i arbetet inom INTA.

 

 

 

Fenix Legal: "En IP Star"

 

Som resultat av tidskriften Managing Intellectual Property's 2017 års World IP Survey, har Fenix Legal åter igen rankats högt på listan över IP Stars i Sverige, som ”en av de mest kompetenta och ledande byråerna inom varumärkesrätt", både när det gäller tvister och varumärkesskydd.

 

Undersökningsresultatet baseras på en sex månader lång omfattande granskning och intervjuer med immaterialrätts-specialister i över 80 länder världen över.

 

I egenskap av en internationellt erkänd ledande IP-byrå, är Fenix Legal stolt över att bistå nationella och internationella företag med deras skydd, tvister, avtal och IP-strategier.

Fenix Legal bland världens

ledande varumärkesexperter

 

World Trade Review har nyligen publicerat sin lista WTR1000, över "Världens ledande varumärkesexperter 2017". Resultatet är baserat på en fyra månader lång global granskningsprocess, där över 1 500 experter inom industri och på ombudssidan har fått uttala sig om varumärkesombud världen över.

 

Fenix Legal som Patent- och juristbyrå "har imponerat på sina klienter med sitt kommersiellt anpassade tillvägagångssätt för att maximera varumärkenas värde". "Man har en riklig expertis inom Internet och domännamn, och hanterar också skickligt IP-portföljer för tungviktare inom underhållningsindustrin". "Fenix Legal's konsulter ger oss en otroligt användbar feedback på hur man kan utveckla våra idéer till IP-skyddsbara artiklar".

 

Petter Rindforth och Maria Zamkova har också fått personliga utmärkelser.

 

Rindforth noteras som "fruktad motståndare i tvister" som är "en expert när det kommer till alla typer av intrångstvister, affärsavtal och andra varumärkesuppgörelser, både i Skandinavien och i övriga världen ".

 

Maria Zamkova "kombinerar djupa IP-kunskaper med starka entreprenörskunskaper", "hennes pragmatiska råd om skydd, regulatoriska frågor och affärsmöjligheter har vunnit fans världen över".

News archive / Nyhetsarkiv

A SEPARATE DISPUTE RESOLUTION POLICY FOR INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS?

 

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) held its 58th public meeting in Copenhagen, Denmark, March 11 – 16, 2017. Much of the work was focused on the request from WIPO, the UN, EU, OECD and other intergovernmental organizations (IGO) to create a special dispute resolution systems for domain name disputes of this kind of name protection.

 

Petter Rindforth, Fenix Legal, is one of two chairmen of the ICANN appointed

IGO-INGO Access to Curative Rights Mechanisms Policy Development

Process working group in order to investigate the dispute settlement issue,

and also find a way for the IGO's appeal without having to rule on the case

before the national courts. A possible solution would be to create a, with the

UDRP similar but, separate dispute resolution policy. Instead of the traditional

trademark rights, an IGO can there refer to name protection according to

Article 6ter of the Paris Convention, and the appeal could made to an

independent panel of three arbitrators.

 

The ICANN board arranged two special co-group meetings where, except for the chairs of the IGO-INGO Access WG, also representatives of the Governmental Advisory Committee (GAC), ICANN Board, WIPO and OECD participated. The aim for this small working group is to have all groups of interest on this special topic in the same room to co-ordinate all ICANN topics that relates to IGO's and INGO's (International Non-Government Organizations). The INGO International Committee of the Red Cross was especially invited to discuss how to find the best way to protect these names to make it harder for infringers to set up web sites and falsely identify themselves as Red Cross representatives, asking for money. The work will continue with the goal to find a solution at the next ICANN meeting in South Africa.

The new Swedish Patent and Market Court

 

There is a new specialist intellectual property court operating in Sweden.

 

The new court deals with a wide range of cases and matters, such as those involving damages and injunctions deriving from trademark infringement, patent nullification, and information injunctions.

Artificial intelligence (AI):

No longer science fiction

 

 

AI has become an essential part of the technology industry, including logistics, data mining, medical diagnostics and intelligent personal assistants in smartphones, and will have an increasing impact on our everyday lives.

 

Maria Zamkova, CEO of Fenix Legal, describes in the latest issue of WIPR - World Intellectual Property Review, how Sweden has become very active on this topic and how it is protected.

"FRAND is our FRIEND"

 

FRAND (från engelskans fair, reasonable, and non-discriminatory terms) är patent- och tillverkningslicenser som är tillgängliga för alla tillverkare att använda till rättvis och rimlig licenskostnad, utan handelshinder.

 

De som anser att all mjukvara ska vara fri att kopiera för alla, tycker förstås inte att FRAND är en bra lösning, eftersom patentinnehavarna fortfarande har kontroll över spridningen.

 

Men faktum är att FRAND är en fantastisk möjlighet som gör det lättare att utveckla globala standarder och hålla priset nere för slutkunden samt öppna upp för ny teknik.

 

Maria Zamkova på Fenix Legal beskriver i branschtidningen World Intellectual Property Review om hur ”FRAND is our FRIEND”.

Fenix Legal's Awards

 

The Corporate Vision magazines 130000 global subscribers of business leaders, advisors and investors, together with a special judge are annually selecting winners for their Legal Experts Award. Fenix Legal has been selected as: Best European Trademark and Design Law Firm in 2016.

 

Petter Rindforth: Trademark Lawyer of the Year, Sweden, by Finance Monthly Global Awards 2016.

 

Fenix Legal - “Top 25 in IP”: TMT News, with more than 82000 CEO readers, and with focus on technology, media and telecoms, has conducted a search on “the best and the brightest IP law firms from across these three industries”.

 

"Fenix Legal - Leading Practitioners in IP, Sweden", elected by Softech INTL 43000 readers in 50 countries. "Your work in the IP sector has been considered as exemplary, and Fenix Legal are truly deserving of being acknowledged for the hard-earned successes over the past year. This award serves to recognise that you are among the very best in the industry. One of an elite few.”

 

Fenix Legal is the winner of three Acquisition International 2016 M&A Awards (the result is based on 150000 global votes in each category):

 

Intellectual Property – Sweden

 

Best IP Law Firm - Sweden

 

2016 Excellence Award: Most Outstanding International Patent Law Firm

Fenix Legal KB

Stureplan 4C, 4tr 11435 Stockholm Sweden Tel: +46 8 4635016 Fax: +46 8 4631010 E-mail: info@fenixlegal.eu